Duitse herder rasvereniging

Er zijn veel verschillende soorten rasverenigingen en wanneer je geïnteresseerd ben in het Duitse herder ras kan je je aansluiten bij een Duitse herder rasvereniging. Ook wanneer dit een Mechelse herder is. Elk ras wordt vertegenwoordigd door een nationale club of vereniging en, afhankelijk van het aantal honden, nog een aantal regionale clubs of verenigingen. Er zijn ook clubs opgericht voor sommige kruisingen, zoals Cockapoos en Labradoodles, maar deze worden momenteel niet erkend in Nederland of België. De nationale Duitse herder rasvereniging, hebben vaak een leidende en coördinerende rol. Hun belangrijkste functie is het aanbieden van een scala aan activiteiten, waaronder hondenshows en educatieve ras gerelateerde seminars. 

De Duitse Herder Kennel Club 

De meeste landen hebben een nationale Duitse herder rasvereniging. Hier in Nederland staat die bekend als de Kennel Club of Duitse herder vereniging. Zij houdt de registraties van individuele rashonden bij en stelt de lijst van officieel erkende rassen op. Het aantal erkende rassen is in de loop der tijd toegenomen. De Kennel Club is verantwoordelijk voor het organiseren van hondenshows van verschillende rassen en andere activiteiten die verband houden met honden, zoals hondentraining, behendigheid en gehoorzaamheid. De Duitse herder rasvereniging is verantwoordelijk voor het opleiden van keurmeesters en het afgeven van licenties voor hondenshows. 

duitse herder rasvereniging

Ras Standaard 

Elk door de Duitse herder rasvereniging geregistreerd ras heeft een geschreven ras standaard die eigendom is van de Kennel Club. Dit is een gedetailleerde schriftelijke beschrijving van de fysieke en temperament kenmerken van een ras. Een rasvereniging kan wensen wijzigingen aan te brengen in de ras standaard als bepaalde kenmerken niet langer de ware functie, gezondheid en geschiktheid van het ras vertegenwoordigen. De herziene standaard moet worden goedgekeurd door de Duitse herder rasvereniging. Wil je meer weten over het verzorgen en opvoeden van het ras Duitse herder? Klik dan hier om naar het handboek voor de Duitse herder te gaan. 

Code van Ethiek 

Alle rasverenigingen zijn verplicht om de algemene Code van Ethiek van de Duitse herder rasvereniging aan te nemen en na te leven. Veel clubs vullen deze aan met hun eigen verklaringen over ethisch fokken, zoals de vroegste leeftijd van dekking en de eis aan clubleden om beschikbare gezondheidstesten te gebruiken. Hoewel een Ethische Code wordt beschouwd als een leidraad en niet als een onderdeel van het specifieke reglement van de club, moeten commissies de bevoegdheid hebben om leden te waarschuwen voor hun gedrag en, indien nodig, een lid te royeren. Sommige gezondheidstesten (relatief weinig) zijn verplicht door Duitse herder rasverenigingen, hoewel meer testen kunnen worden aanbevolen. 

Beschermers van het ras 

Duitse herder rasvereniging worden geleid door vrijwillig gekozen commissies. Ras club commissies zien zichzelf over het algemeen als beschermers van hun ras voor toekomstige generaties. Ras clubs moeten worden geleid door commissies die de gezondheid en het welzijn van de honden tot hun prioriteiten rekenen en die, zelf, een rolmodel zijn voor ethisch fokken. Openheid en transparantie moeten de leidende principes zijn van Duitse herder rasverenigingen, om dit te bereiken, kunnen hun gezondheidsrapporten en toekomstplannen online beschikbaar zijn. 

Rassengezondheidscoördinatoren en gezondheidscomités 

Alle soorten Duitse herders zoals de Mechelse herders zijn door de Duitse herder rasvereniging verplicht om een Rassengezondheidscoördinator (BHC) aan te stellen en veel clubs en raden zullen ook Gezondheidscommissies hebben. De BHC is het belangrijkste contactpunt met de Kennel Club voor alle vragen over de gezondheid van het ras. Een Gezondheidscommissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van doelstellingen en het ontwikkelen van plannen om de gezondheid van het ras te beschermen en te verbeteren. 

Duitse herder handboek

Duitse Herder Handboek downloaden